Heeft u op korte termijn capaciteit, kennis of ervaring nodig?

AD Interim- en Projectmanagement biedt een passende oplossing!

Regelmatig doen zich situaties voor waardoor ondernemingen of organisaties tijdelijk en op korte termijn capaciteit, kennis of ervaring wensen in te huren.

  • Een plotselinge vacature, door wegvallen van een directeur, eigenaar of manager
  • Behoefte aan extra ondersteuning voor het management
  • Een dochteronderneming die bijgestuurd dient te worden
  • Gebrek aan mankracht voor een bijzonder project
  • In het geval van een acute crisissituatie die aangepakt dient te worden
  • Bij fusie, overname of verkoop van ondernemingen
  • Bij de noodzaak tot herstructurering

Klinkt dit herkenbaar?

Met ambitie bouwt u aan de toekomst van uw onderneming of organisatie. U benut nieuwe kansen. Deinst niet terug voor een uitdaging. Maar die roepen ook nieuwe vragen en onzekerheden op. Verandering vergt veel van u en uw management. Soms is daardoor ondersteuning van buitenaf nodig.

Wij helpen u. Samen met u komen we tot een scherpe probleemstelling en de best passende oplossing. Of het nu gaat om vervangingsmanagement, ontwikkelingsmanagement of het ingrijpen bij complexe probleemsituaties.

Wij ondersteunen u op het juiste niveau, met de juiste expertise.

"Samen het juiste spoor vinden"

Wie is Alwin Deems?

Nauwgezet, gemotiveerd, georganiseerd, vakkundig. En vooral: een verbinder met een oplossingsgerichte en praktische kijk op situaties. Mijn gedrevenheid en deskundigheid zet ik in om ondernemers, medewerkers, teams en ondernemingen te motiveren, stimuleren en daar waar nodig weer op de rails te krijgen.

Mijn naam is Alwin Deems (1973). Ik ben de initiatiefnemer van AD Interim- en Projectmanagement. Samen met mijn vrouw en twee kinderen ben ik woonachtig in de mooie omgeving van Wolvega. Naast mijn gezin zijn mijn hobby’s fietsen, hardlopen en werk een belangrijk onderdeel in mijn leven. Wat zowel in mijn hobby’s als in mijn werk terugkerend en belangrijk is, is dat ik uitdaging, samenwerking en verbetering zoek door mij open te stellen voor nieuwe inzichten.

Als afgestudeerd Bachelor of Commerce en met jarenlange ervaring in de financiële sector ondersteun en adviseer ik organisaties op commercieel, bedrijfskundig en financieel gebied.

Mijn aanpak kenmerkt zich door eerst de structuur binnen het bedrijf goed in te richten. Gedegen (financiële) verslaggeving is een must. Net als een adequate planning en control cyclus. Met als resultaat: verbeterde focus, kostenbesparing en omzetverhoging.

"Sturing geven aan uw bedrijf"

Verschillende uitdagingen, verschillende tijdelijke posities

De posities die wij op tijdelijke basis invullen hebben een verschillend karakter:

Overbruggingsmanagement
Gericht op continuïteit en het tijdelijk waarnemen van een managementpositie. Deze posities dienen vaak snel te worden ingevuld in geval van vertrek of ziekte van een manager of ondernemer.
Changemanagement
Gericht op het verbeteren en/of vernieuwen van organisaties en het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur of -cultuur.
Crisismanagement
Het oplossen van acute problemen binnen organisaties. Deze ondersteuning kunnen wij u bieden in de uitvoering van het crisismanagement en in de advisering hiervan.
Projectmanagement
Leidinggeven aan het initiëren en realiseren van projecten. Bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe werkwijzen, systemen en/of processen en de herstructurering van uw balans (bijv. afstoten activa, (her-)financieringsvraagstukken of sanering).

AD Interim- en Projectmanagement is actief in de volgende sectoren:

Productiebedrijven, Financiële dienstverlening, Sales, Automotive, Groothandel, Dienstverlening & Logisitiek

"In de juiste versnelling"

Geïnteresseerd in de dienstverlening van
AD Interim- en Projectmanagement?

Neem dan contact op voor een nadere persoonlijke kennismaking.

1 + 8 =